Obaveštenje da će se od 14.09. do 18.09.2020. god. obaviti III tretman dezinsekcije preostalih objekata škola i III tretman dezinsekcije krpelja u dvorištima škola

Obaveštenje da će se od 14.09. do 18.09.2020. god. obaviti III tretman dezinsekcije preostalih objekata škola i III tretman dezinsekcije krpelja u dvorištima škola