3. sednica GV – 7.9.2020.

  1. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o završnom računu budžeta Grada Niša za 2019. godinu
  2. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o dopunama Odluke o komunalnom redu