Обавештење да ће се од 07.09. до 11.09.2020. год. обавити III третман дезинсекције објеката школа и III третман дезинсекције крпеља у двориштима школа

Обавештење да ће се од 07.09. до 11.09.2020. год. обавити III третман дезинсекције објеката школа и III третман дезинсекције крпеља у двориштима школа

 
2. седница ГВ – 03.09.2020.

  1. Решење о утврђивању Предлога решења о именовању Главног урбанисте Града Ниша
  2. Решење о утврђивању Предлога решења о разрешењу Комисије за планове Града Ниша
  3. Решење о разрешењу председника и чланова Привредно-економског савета