OGLAS O JAVNOM NADMETANJU RADI ZASNIVANJA ZAKUPA POSLOVNOG PROSTORA

image_pdfimage_print

OGLAS O  JAVNOM NADMETANJU RADI ZASNIVANJA ZAKUPA POSLOVNOG PROSTORA(.docx)

Na osnovu člana 27.Zakona o javnoj svojini („Službeni list RS“ br.72/11, 88/2013, 105/2014,104/2016, 108/2016-dr-zakon br.108/2016 br. 113/2017 i br. 95/2018) člana 54. Statuta Grada Niša („Službeni list Grada Niša“ br. 88/08, 143/16 18/2019), člana 6. do člana 9. Uredbe o uslovima pribavljanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom, i davanja u zakup stvari u javnoj svojini, odnosno pribavljanja i ustupanja iskorišćavanja drugih imovinskih prava, kao i postupcima javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda („Službeni glasnik RS“ br. 16/2018),  člana 28. do člana 37. Odluke o pribavljanju, raspolaganju i upravljanju stvarima u javnoj svojini Grada Niša  (“Službeni  list Grada Niša”, br.5/2018 – prečišćen tekst  br. 26/2018 i br.18/2019) i rešenja Gradonačelnika Grada Niša broj: 2597/2020-01 od 10.8.2020. godine, Komisija za sprovođenje postupka javnog nadmetanja, odnosno prikupljanja pisanih ponuda i davanja u zakup poslovnih prostora neposrednom pogodbom objavljuje

 

OGLAS O  JAVNOM NADMETANJU RADI ZASNIVANJA ZAKUPA POSLOVNOG PROSTORA

Raspisuje se oglas o javnom nadmetanju radi zasnivanja zakupa sledećeg poslovnog prostora:

 

Red.

broj

ADRESA

 

ZONA POVRŠ. (m2) POČ. CENA NAMENA  DEPOZIT Dug za struju  na

dan 19.04.2019.

EPS Snabdevanje

EDJugoistok

1. Nikole Pašića br.41

ulaz iz Kopitareve

C 335,16

sprat P=241,02 m2  i potrkovlje P=94,14m2

1.612,03 višenamenski 1.080.575,96 447.700,93

U toku postupak pred Agencijom za restituciju-

Grad suvlasnik sa zakonskim naslednicima

2. Vožda Karađorđa br.7đ E 28,91 2.155,68 višenamenski 124.641,42
3. Vožda Karađorđa br.7G E 34,40 2.155,68 višenamenski 148.310,80
4. Obrenovićeva br.124 E 67,50 2.155,68 višenamenski 291.016,80
5. Obilićev venac br. 2 E 25,32 1.293,41 višenamenski 65.498,30               1,01

 

0,00

6. Obilićev venac br. 2 E 31,33 1.293,41 višenamenski 81.045,08  

69.041,29

 

56.101,12

7. Trg Pavla Stojkovića br.8 E 51,00 1.293,41 višenamenski 131.927,82  

24.77

 

1.182,31

U toku postupak pred Agencijom za restituciju

8. Trg Pavla Stojkovića br.10 E 58,30 1.293,41 višenamenski 150.811,62  

12.934,00

 

226.800,54

 

U toku postupak pred Agencijom za restituciju

9. Trg Pavla Stojkovića br.14a E 30,64 1.293,41 višenamenski 79.260,18        1.180,49

 

0,00

10. Trg Pavla Stojkovića br.14a E 12,12 2.155,68 višenamenski 52.253,70
11. Cara Dušana br.35

 

E 19,77 2.155,68 višenamenski 85.235,60
12. Cara Dušana br.37

 

E 313,86 od čega je podrum 66,00 prizemlje 179,57san. čvor 4,20 i galerija 64,09 1.293,41 višenamenski 811.899,34      13.004,16

 

0,00

 

U toku postupak pred Agencijom za restituciju

13. Cara Dušana br.47b E 27,15 1.724,55 višenamenski 93.643,08
14. Jovana Ristića br.30 I 38,00 592,59 višenamenski 45.036,84          603,17

 

2.524,11

 

15. Jovana Ristića br. 18 I 20,60 592,59 višenamenski 24.414,72 U toku postupak pred Agencijom za restituciju-Grad suvlasnik na udelu od ¾

 

-353,12

 

64,10

16. Jovana Ristića br. 18 I 17,56 592,59 višenamenski 20.811,76  

603,17

 

2.524,11

 

U toku postupak pred Agencijom za restituciju-

Grad suvlasnik sa udelom od ¾

17. Niš, Tvrđava, niša br.8 I 34,70 592,59 višenamenski 41.125,76      30.301,69

 

37.800,74

18. Niš, Tvrđava, niša br.9 I 36,20 592,59 višenamenski 42.903,52      11.714,78

 

70.781,32

19. Niš, Tvrđava, niša br.10 I 37,72 592,59 višenamenski 44.705,00  

18.296,45

 

31.326,64

20. Niš, Tvrđava, niša br.11 I 36,27 592,59 višenamenski 42.986,48  

12.934,08

 

0,00

21. Svetozara Markovića br.14

prvi sprat 1

I 155,90 592,59 višenamenski 184.769,58                               

     43.389,89

 

0,00

 

U toku postupak pred Agencijom za restituciju

22. Somborska bb II 17,38 485,13 višenamenski 16.863,12                             

    34.493,18

 

252.399,71

(isključena   struja)

 

23. Somborska bb II 35,44 485,13 višenamenski 34.386,02  
24. Hilandarska br.27 II 343,09 od čega je podrum 142,20 485,13 višenamenski 332.886,52        1.374,67

 

2.570,45

25. Bulevar 12 februar.br. 35 II 32,60 808,54 višenamenski 52.716,82
26. Sestre Baković bb (ranije ul. IX Brigade bb) II 18,82 808,54 višenamenski 30.433,46
27. Generala Milojka Lešjanina br.58 III 30,80 269,43 višenamenski 16.596,90  

17.665,85

 

18.735,00

28. Generala Milojka Lešjanina  br.58 III 67,00 269,43 višenamenski 36.103,62  

34.474,95

 

120.768,74

 

29. Generala Milojka Lešjanina br.71 III 51,90 269,43 višenamenski 27.966,84  

545,91

 

9.785,14

30. n.m. Kamenica V 235,00 172,56 višenamenski 81.103,20  

0,22

31. Selo Bubanj ul. 7 Juli bb V 46,96 129,42 višenamenski 12.155,14 na dan

27.11.2018.

 

 

46.182,12

 

16.434,62

32. Kunovica, kp.br.1861,prizemlje V 66,00 129,42 višenamenski 17.083,44
33. Rautovo, kp.br.212, 1.sprat V 36,30 129,42 višenamenski 9.395,90
34. Radikina Bara, kp.br.2239, prizemlje V 69,30 129,42 višenamenski 17.937,62              0,00

 

366,92

35. MK Donja Studena V 59,00 129,42 višenamenski 15.271,56 10.528,494.01

 

771.462,60

36. MK Supovac V 86,20 129,42 višenamenski 22.312,02           145,89

 

-9,9

37. Donje Vlase – dom V 392,73 129,42 višenamenski 101.654,24        2.955,80

3.189,89 isk. str.

38. MK Prva Kutina V 26,15 129,42 višenamenski 6.768,68 isklj. struja
39. MK Gornja Studena – dom V 108,58 129,42 višenamenski 28.104,86 isklj. struja
40. MK Mezgraja V 64,00 129,42 višenamenski 16.565,76
41. Kunovica, deo objekta na KP br.1071 KO Kunovica V 91,00 i plato ispod nadstrešnice površine 86m2 215,69 višenamenski 76.354,26  

 

 

 

 

 

 

 

42. Kunovica, deo objekta na KP br.1071 KO Kunovica V 63,00 215,69 višenamenski 27.176,94

 

 

Postupak javnog nadmetanja smatra se uspelim i u slučaju dostavljanja jedne ispravne prijave za učešće kojom se podnosilac prijave registruje i prisustvuje javnom nadmetanju i proglašava zakupcem ako prihvati početnu visinu zakupnine po kojoj se nepokretnost može dati u zakup. Ukoliko podnosilac prijave ne prihvati početnu visinu zakupnine, ili bude izabran za najpovoljnijeg ponuđača, a ne zaključi ugovor o zakupu gubi pravo na vraćanje depozita.

Nacionalizovan poslovni prostor od rednog broja 1. do rednog broja 3. od rednog broja 5. do rednog broja 16. i redni broj 21. 24. 25. 27. 28.  i 29.  se izdaje u viđenom stanju na period do pet godina, a najduže do donošenja pravnosnažnog rešenja Agencije za restituciju RS o vraćanju konkretnog poslovnog prostora bivšem vlasniku u skladu sa Zakonom o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju(„Službeni glasnik RS“ br.71/2011, 108/2013, 142/2014 88/2015-Odluka USS i 95/2018 ) bez prava na nadoknadu štete.

Poslovni prostor pod rednim brojem 4., od rednog broja 17. do rednog broja 20., redni broj 22. 23. i 26. i od rednog broja 30. do rednog broja 42. koji nije nacionalizovan, se izdaje u viđenom stanju na period do 5 (pet) godina.

Zakupac poslovni prostor ne može da daje u podzakup, niti na bilo koji drugi način raspolaže poslovnim prostorom.  Pod raspolaganjem u skladu sa članom 48. stav 3. Odluke, podrazumeva se zaključivanje ugovora kojima se omogućuje bilo kakvo (posebno ili zajedničko) korišćenje određenih nepokretnih stvari od strane lica koja nisu njegovi zakupci odnosno korisnici.

Zakupac može da vrši investiciono održavanje poslovnog prostora samo uz saglasnost Gradske uprave Grada Niša – Sekretarijata za imovinsko pravne poslove.

Troškove uređenja poslovnog prostora snosi zakupac.

Poslovni prostor će se dati u zakup učesniku javnog nadmetanja koji ponudi da plati najveći iznos zakupnine u postupku javnog nadmetanja.

Početna cena je u bruto iznosu sa uračunatim porezom na dodatu vrednost i usklađuje se mesečno za visinu indeksa potrošačkih cena prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike.

Licitacioni korak iznosi 100,00 dinara.

U skladu sa članom 68a, Odluke, poslovni prostor u kome se obavlja radiodifuzna delatnost, koja emituje program od interesa za Grad, može se dati uz obavezu plaćanja zakupnine u visini od 100 dinara za m2 mesečno.

Zakupci koji obavljaju radiodifuznu delatnost iz stava 1. ovog člana nemaju pravo na umanjenje zakupnine prema površini poslovnog prostora a u skladu sa članom 68 ove Odluke.

U skladu sa članom 68b, zakupnina za zakupce koji obavljaju radiodifuznu delatnost, koji emituje program od interesa za Grad, iz člana 68a ove Odluke primenjuje se ukoliko postoji saglasnost Gradskog veća Grada Niša.

U slučaju da ne postoji saglasnost Gradskog veća Grada Niša iz stava 1. ovog člana primenjuje se visina zakupnine utvrđene članom 59 Odluke.

Izlicitirana cena se umanjuje prema komunalnoj opremljenosti, vrsti nameni i površini poslovnog prostora na osnovu člana 64. do člana 68. Odluke o pribavljanju, raspolaganju i upravljanju stvarima u javnoj svojini Grada Niša.

Za poslovne prostore, koji su delimično komunalno opremljeni mesečna zakupnina se umanjuje za 25% od visine zakupnine u skladu sa članom 64. i 65. Odluke i to:

Jovana Ristića br.30 – u prostoru prekinuta vodovodna i kanalizaciona mreža,

 Kunovica kp.br.1861,prizemlje (66,00 m2)-prostor bez vodovodne i kanalizacione mreže;

Rautovo bez kanalizacioione mreže;

n.m. Kamenica P-235,00m2-bez vodovodne i kanaliz. mreže;

 

Za poslovni prostor pod rednim brojem 41. koji se nalazi u Kunovici, za plato ispod nadstrešnice površine 86m2, ukoliko se nadstrešnica ukloni, neće se obračunavati zakupnina.

 

Za poslovne prostore Nišu i to: ul. Jovana Ristića br.18. površine 20,60m2 i poslovni prostor na istoj adresi površine 17,56m2 i ul. Nikole Pašića br.41, gde je Grad suvlasnik sa zakonskim naslednicima, na osnovu delimičnih rešenja Agencije za restituciju,zakonski   naslednici su dostavili saglasnost da se poslovni prostori daju u zakup u postupku javnog nadmetanja i zaključe ugovori o zakupu sa Gradom i zakonskim naslednicima saglasno udelima Grada i zakonskih naslednika. Ukoliko se pre zaključenja ugovora o zakupu, donese konačno rešenje o vraćanju podržavljenog poslovnog prostora bivšem vlasniku, ugovor o zakupu se neće zaključiti a učesniku javnog nadmetanja koji je izlicitirao predmetni poslovni prostor depozit se vraća u punom iznosu bez umanjenja od 5% na ime troškova sprovođenja postupka po Oglasu.

Ukoliko zakupac podnese zahtev Gradskoj Upravi Grada Niša – Sekretarijatu za imovinsko pravne poslove da izmiri dugovanja po osnovu utrošene električne energije, nema pravo na priznavanje uloženih sredstava kroz umanjenje mesečne zakupnine. Iznos dugovanja po osnovu utrošene električne energije na dan 19.04.2019. godine, dostavljen je od strane PD „Snabdevanje“d.o.o.Beograd i ED Jugoistok d.o.o.Niš. Ukoliko se nakon održanog postupka javnog nadmetanja utvrdi nov iznos duga, a najpovoljniji ponuđač iz navedenih razloga ne zaključi ugovor o zakupu, depozit se vraća umanjen  za 5% na ime troškova sprovođenja postupka po Oglasu. U ovom slučaju Grad neće snositi odgovornost za eventualno izmenjen iznos duga po osnovu utrošene električne energije.

Zakupci gradskog poslovnog prostora koji učestvuju u postupku javnog nadmetanja su u obavezi da uz prijavu dostave dokaze o izmirenim obavezama po osnovu zakupnine i plaćenim komunalnim troškovima, za poslovni prostor kojim raspolaže Grad Niš i koji koriste na osnovu zaključenog ugovora o zakupu.

Zakupac koji je koristio poslovni prostor Grada i za isti nije izmirio obaveze prema Gradu po osnovu zakupnine i komunalnih troškova nema pravo učešća u postupku javnog nadmetanja.

           Ukoliko učesnik javnog nadmetanja – najpovoljniji ponuđač odustane od zaključenja ugovora o zakupu poslovnog prostora, raspisuje se novi oglas za javno nadmetanje.

Najpovoljniji ponuđač je u obavezi da kod zaključenja ugovora o zakupu dostavi jedno od sredstava obezbeđenja plaćanja budućeg zakupa, komunalnih i drugih troškova koji proističu iz korišćenja poslovnog prostora (hipoteka na nepokretnostima, zaloga na pokretnim stvarima, neopoziva bankarska garancija, jemstvo drugog lica koje je vlasnik imovine čija vrednost ne može biti manja od 150% visine potraživanja koje se obezbeđuje, trasirana menica akceptirana od strane dva žiranta iz čijih se zarada na kojima se ustanovljava administrativna zabrana dug može naplatiti, menica avalirana od strane poslovne banke, sopstvena menica i druga sredstva koja mogu poslužiti za obezbeđenje plaćanja), po izboru Sekretarijata za imovinsko pravne poslove, u visini šest mesečnih zakupnina za odnosni poslovni prostor.

Ukoliko se kao sredstvo obezbeđenja plaćanja dostavlja bankarska garancija zakupac se obavezuje da u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora o zakupu, dostavi plativu bankarsku garanciju  za uredno i potpuno izvršenje ugovornih obaveza sa klauzulom „neopoziva“ „bezuslovna“ „naplativa na prvi poziv“, „bez prava na prigovor“  koja glasi na ukupan iznos od najmanje  šest mesečnih zakupnina u momentu izdavanja bankarske garancije. Zakupac je u obavezi da nakon isteka roka važenja bankarske garancije uredno dostavlja novu bankarsku garanciju svake godine do isteka roka ugovora o zakupu poslovnog prostora, s tim što poslednja bankarska garancija mora biti izdata na period koji je duži za tri meseca od isteka roka ugovora o zakupu. Korisnik ima pravo da bankarsku garanciju realizuje u punom iznosu ukoliko najkasnije 30 dana pre isteka garancije zakupac ne obezbedi novu bankarsku garanciju.

Depozit se uplaćuje na depozitni račun Grada, prilikom podnošenja prijave za javno nadmetanje odnosno prikupljanje pisanih ponuda  a u skladu sa Uredbom i članom 30.stav 3. Odluke o pribavljanju, raspolaganju i upravljanju stvarima u javnoj svojini Grada.

            Uplata depozita se vrši na račun: DEPOZIT RAČUNA SEKRETARIJATA ZA FINANSIJE  broj  840-1105804-19 model 97 poziv na broj 1304361. sa naznakom depozit po Oglasu za poslovni prostor.

           Po isteku roka za podnošenje prijava za javno nadmetanje, ne mogu se podnositi nove prijave, niti menjati i dopunjavati prijave poslate u roku. Prijave koje su podnete posle određenog roka, odbacuju se kao neblagovremene.

Učesnici oglasa za javno nadmetanje, imaju pravo na povraćaj položenog depozita u roku od 8 (osam) dana od dana sprovođenja postupka javnog nadmetanja, bez obračunate kamate, umanjene za 5% na ime troškova sprovođenja postupka po oglasu.    Učesnik oglasa sa utvrđenom najpovoljnijom ponudom ima pravo na povraćaj položenog depozita u roku od 3 (tri) dana od dana potpisivanja ugovora o zakupu bez obračunate kamate, umanjene za 5% na ime troškova sprovođenja postupka po oglasu.

Ukoliko učesnik oglasa sa utvrđenom najpovoljnijom ponudom odustane od zaključenja ugovora o zakupu nema pravo na povraćaj  depozita.

Ukoliko najpovoljniji ponuđač odustane od zaključenja ugovora o zakupu, raspisuje se novi oglas za javno nadmetanje.

Prijave se podnose Komisiji za sprovođenje postupka javnog nadmetanja preko Gradske uprave Grada Niša – Sekretarijata za imovinsko pravne poslove  ul. Nikole Pašića br.24 kancelarija br.22 na prvom spratu, u vremenu od 8,00 časova do 15,30 časova ili preporučenom pošiljkom odnosno brzom poštom u zatvorenim kovertama na istu adresu  sa naznakom „NE OTVARATI PRIJAVA ZA JANO NADMETANJE ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA“ s tim što sve prijave moraju biti dostavljene do poslednjeg dana roka za podnošenje prijava do 15,30 časova, bez obzira na način dostavljanja prijava.

Prijava  za javno nadmetanje fizičkog lica sadrži:  adresu poslovnog prostora koji je predmet zakupa, ime i prezime podnosioca prijave, adresu,  fotokopiju  lične karte, ili fotokopiju lične karte sa očitanim podacima ukoliko je ista sa čipom, jedinstven matični broj građana, naznaku delatnosti koja će se obavljati u poslovnom prostoru, overenu izjavu ponuđača da prihvata sve uslove iz oglasa, dokaz o uplaćenom depozitu i broj računa za vraćanje depozita.

Prijava za javno nadmetanje za preduzetnike sadrži: adresu poslovnog prostora koji je predmet zakupa, ime i prezime preduzetnika, adresu, fotokopiju lične karte, ili fotokopiju lične karte sa očitanim podacima ukoliko je ista sa čipom, naznaku delatnosti koja će se obavljati u poslovnom prostoru, jedinstven matični broj građana, naziv radnje, matični broj, kopiju rešenja o upisu preduzetnika u registar kod nadležnog organa, overenu izjavu ponuđača da prihvata sve uslove oglasa, dokaz o uplaćenom depozitu i broj računa za vraćanje depozita.

Prijava za javno nadmetanje pravnog lica sadrži: adresu poslovnog prostora,koji je predmet zakupa, naziv i poslovno sedište podnosioca prijave, kopiju rešenja o upisu pravnog lica u registar kod nadležnog organa, poreski identifikacioni broj (PIB) ime i prezime direktora i njegov potpis, overeno ovlašćenje za zastupanje  na nadmetanju, naznaku delatnosti koja će se obavljati u poslovnom prostoru, overenu izjavu ovlašćenog lica o prihvatanju svih uslova iz Oglasa, dokaz o uplati depozita i broj računa za vraćanje položenog depozita.

Rok za podnošenje prijava je 12 (dvanaest) dana od dana objavljivanja oglasa u dnevnom listu  ALO”. Poslednji rok za podnošenje prijava je 25. 08. 2020. godine.

Tekst Oglasa biće objavljen i na sajtu Grada Niša www.ni.rs, i oglasnoj tabli organa i službi Grada.

Podnosioci neblagovremene ili nepotpune prijave, ne mogu učestvovati u postupku javnog nadmetanja, a nepotpune ili neblagovremene prijave se odbacuju.

Razgledanje poslovnih  prostora obaviće se  dana 18.08. 2020. godine, i to: od rednog broja 1. do rednog broja 13. u vremenu od 10,00 časova do 11,00 časova,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               dana  19.08.2020. godine obaviće se razgledanje poslovnog prostora i to: od rednog broja 14. do rednog broja 29., u vremenu od 10,00 do 11,00 časova. Za poslovni prostor od rednog broja 30. do rednog broja 42. i  razgledanje će se obaviti po zahtevu zainteresovanih lica.

Javno nadmetanje održaće se dana  28. 08. 2020. godine u prostorijama Gradske uprave Grada Niša,  u Nišu, ulica Nikole Pašića broj 24, sala na prvom spratu br.30 sa početkom u 10,00 časova.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača biće objavljen na oglasnoj tabli organa i službi Grada u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja konačnog rešenja Gradonačelnika o davanju u zakup poslovnog prostora.

Sve informacije u vezi oglasa mogu se dobiti u Gradskoj upravi Grada Niša – Sekretarijatu za imovinsko pravne poslove, u Nišu, ul. Nikole Pašića br.24, kancelarija broj 22, na prvom spratu ili telefonom broj  018/504-646, 504-645.

 

 

 

 

 

 

GRADSKA  UPRAVA  GRADA  NIŠA

                                                                                                 SEKRETARIJAT  ZA

                                                                                    IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Možda Vas zanima i sledeće...