OGLAS O JAVNOM NADMETANJU RADI ZASNIVANJA ZAKUPA POSLOVNOG PROSTORA

OGLAS O  JAVNOM NADMETANJU RADI ZASNIVANJA ZAKUPA POSLOVNOG PROSTORA(.docx) Na osnovu člana 27.Zakona o javnoj svojini („Službeni list RS“ br.72/11, 88/2013, 105/2014,104/2016, 108/2016-dr-zakon br.108/2016 br. 113/2017 i br. 95/2018) člana...