1

269 седница ГВ – 11.08.2020.

  1. Решење о приступању изради Стратегије пошумљавања територије града Ниша – I фаза
  2. Решење о приступању изради Елабората о детаљној проспекцији и карактеризацији вишегодишњег индустријског отпада, степену и распореду контаминираног земљишта на локацији Електронске и Машинске индустрије Ниш