268. Седница ГВ 07.08.2020. године

  1. Решење о реализацији пројекта „Пројекат подизања ветрозаштитног појаса депоније Бубањ”
  2. Решење о прихватању реализације и финансирања програма удружења на основу спроведеног Конкурса за финансирање и суфинансирање програма од јавног интереса која реализују удружења у области борачко инвалидске заштите на територији Града Ниша у 2020. години