267. Sednica GV 04.08.2020. godine

  1. Zaključak o davanju saglasnosti da se JKP „Parking-servis“-Niš odobri kreditno zaduženje po osnovu dozvoljenog prekoračenja, sa  maksimalnim  iznosom dozvoljenog minusa po tekućem računu od 30.000.000 dinara, na period od godinu dana

 
Rešenje o imenovanju članova stručne komisije za ocenu projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji Grada Niša u 2020. godini

Rešenje o imenovanju članova stručne komisije za ocenu projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji  Grada Niša u 2020. godini