Obaveštenje da će se od 21.07. do 23.07.2020. god. obaviti IV larvicidni tretman komaraca na teritoriji grada Niša

Obaveštenje da će se od 21.07. do 23.07.2020. god. obaviti IV larvicidni tretman komaraca na teritoriji grada Niša