Obaveštenje da će se od 11.07. do 12.07.2020. god. obaviti IV tretman suzbijanje odraslih formi komaraca na teritoriji grada Niša

Obaveštenje da će se od 11.07. do 12.07.2020. god. obaviti IV tretman suzbijanje odraslih formi komaraca na teritoriji grada Niša