“Usluga izrade projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju objekta multifunkcionalnog EXPO centra u Nišu”

Konkursna dokumentacija