259. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA 30.06.2020. godine

REŠENJE O REALIZACIJI PROJEKTA  E–UPRAVA U REALIZACIJI PLANA LOKALNOG EKONOMSKOG RAZVOJA“
LISTA VREDNOVANJA I RANGIRANJA PRIJAVLJENIH PROGRAMA I PROJEKATA JAVNOG KONKURSA ZA FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA OD JAVNOG INTERESA U OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE 2020 i Zaključak Komisije za sprovođenje konkursa za izbor programa i projekata od javnog interesa

LISTA VREDNOVANJA I RANGIRANJA PRIJAVLJENIH PROGRAMA I PROJEKATA JAVNOG KONKURSA ZA FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA OD JAVNOG INTERESA  U OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE  2020, od dana 24.06.2020. godine
258. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA 23.06.2020. godine
GRAD NIŠ ZAPOČEO IZRADU PLANA RAZVOJA GRADA 2020-2027.

Grad Niš je započeo izradu Plana razvoja Grada Niša za period 2021-2027. godine,   sveobuhvatnog i najvišeg dokumenta dugoročnog razvojnog planiranja za period od sedam godina.

Cilj izrade Plana je definisanje vizije razvoja, određivanje potencijalnih prednosti i razvojnih pravaca  u cilju unapređenja kvaliteta života građana, podsticanja ubrzanog ekonomskog razvoja, ubrzavanje i olakšavanje sistemskih promena kroz socijalne inovacije, težeći ka održivom, planskom i racionalnom korišćenju prirodnih resursa i prostora, uz očuvanje prirodnog i kulturnog nasleđa, obezbeđenje socijalnog napretka i smanjenje siromaštva, pružanje kvalitetnog obrazovanja, zdravstvene zaštite, socijalne i teritorijalne kohezije u sigurnom društvu, poštujući različitosti i pružajući osnovna prava, uklučujući pravo i jednake mogućnosti za sve.

Plan će sadržati pregled i analizu postojećeg stanja, viziju odnosno željeno stanje, prioritetne ciljeve razvoja koji se žele postići, kao i pregled i kratak opis odgovarajućih mera. Polaznu osnovu za formulisanje Plana, predstavljaće definisani pravci razvoja Republike Srbije i Evropske unije kao i samog Grada Niša.

Kroz procese pripreme Plana promovisaće se integralni participativni pristup planiranju lokalnog razvoja, međusektorska saradnja i razmena informacija, uključivanje i koordinacija javnog, privatnog, naučno-istraživačkog i civilnog sektora.

Odluka o pristupanju izradi  Plana razvoja grada Niša za period 2021-2027. godine.

http://www.eservis.ni.rs/propisi/Docs/10958.pdf
Rezultati Javnog konkursa za organizacije civilnog društva

Rezultati Javnog konkursa za organizacije civilnog društva u okviru projekta “Platforma za odgovorno upravljanje javnim finansijama” koji Grad Niš realizuje u partnerstvu sa UNDP.
JAVNA NABAVKA ZA IZBOR PRIVATNOG PARTNERA

JAVNA NABAVKA ZA IZBOR PRIVATNOG PARTNERA I DODELU UGOVORA O JAVNO-PRIVATNOM PARTNERSTVU ZA ZAMENU, RACIONALIZACIJU I ODRŽAVANJE DELA SISTEMA JAVNOG OSVETLJENJA NA TERITORIJI GRADA NIŠA

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Call for tender

Izmena konkursne dokumentacije 17 08 2020

-Izmena konkursne dokumentacij 24 08 2020
Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata za mlade u 2020. godini

Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata za mlade u 2020. godini, od dana 19.06.2020. godine
Obaveštenje da će se od 17.06. do 24.06.2020. god. obaviti II tretman dezinsekcije poslovnih prostorija Grada Niša

Obaveštenje da će se od 17.06. do 24.06.2020. god. obaviti II tretman dezinsekcije poslovnih prostorija Grada Niša
Obaveštenje da će se od 19.06. do 20.06.2020. god. obaviti III tretman suzbijanje odraslih formi komaraca na teritoriji grada Niša

Obaveštenje da će se od 19.06. do 20.06.2020. god. obaviti III tretman suzbijanje odraslih formi komaraca na teritoriji grada Niša
257. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA 15.06.2020. godine

  1. Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova u Javnom komunalnom preduzeću “Parking-servis“-Niš
  2. Zaključak kojim se prihvata finansiranje rashoda i izdataka Ustanove Dečije odmaralište „Divljana” nastalih u periodu pre početka poslovanja Ustanove kao indirektnog korisnika budžeta Grada Niša, a radi prevazilaženja poteškoća u poslovanju Ustanove čiji je osnivač Grad Niš