259. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA 30.06.2020. godine

REŠENJE O REALIZACIJI PROJEKTA  „E–UPRAVA U REALIZACIJI PLANA LOKALNOG EKONOMSKOG RAZVOJA“