GRAD NIŠ ZAPOČEO IZRADU PLANA RAZVOJA GRADA 2020-2027.

Grad Niš je započeo izradu Plana razvoja Grada Niša za period 2021-2027. godine,   sveobuhvatnog i najvišeg dokumenta dugoročnog razvojnog planiranja za period od sedam godina.

Cilj izrade Plana je definisanje vizije razvoja, određivanje potencijalnih prednosti i razvojnih pravaca  u cilju unapređenja kvaliteta života građana, podsticanja ubrzanog ekonomskog razvoja, ubrzavanje i olakšavanje sistemskih promena kroz socijalne inovacije, težeći ka održivom, planskom i racionalnom korišćenju prirodnih resursa i prostora, uz očuvanje prirodnog i kulturnog nasleđa, obezbeđenje socijalnog napretka i smanjenje siromaštva, pružanje kvalitetnog obrazovanja, zdravstvene zaštite, socijalne i teritorijalne kohezije u sigurnom društvu, poštujući različitosti i pružajući osnovna prava, uklučujući pravo i jednake mogućnosti za sve.

Plan će sadržati pregled i analizu postojećeg stanja, viziju odnosno željeno stanje, prioritetne ciljeve razvoja koji se žele postići, kao i pregled i kratak opis odgovarajućih mera. Polaznu osnovu za formulisanje Plana, predstavljaće definisani pravci razvoja Republike Srbije i Evropske unije kao i samog Grada Niša.

Kroz procese pripreme Plana promovisaće se integralni participativni pristup planiranju lokalnog razvoja, međusektorska saradnja i razmena informacija, uključivanje i koordinacija javnog, privatnog, naučno-istraživačkog i civilnog sektora.

Odluka o pristupanju izradi  Plana razvoja grada Niša za period 2021-2027. godine.

http://www.eservis.ni.rs/propisi/Docs/10958.pdf
Rezultati Javnog konkursa za organizacije civilnog društva

Rezultati Javnog konkursa za organizacije civilnog društva u okviru projekta “Platforma za odgovorno upravljanje javnim finansijama” koji Grad Niš realizuje u partnerstvu sa UNDP.