Obaveštenje da će se od 19.06. do 20.06.2020. god. obaviti III tretman suzbijanje odraslih formi komaraca na teritoriji grada Niša

Obaveštenje da će se od 19.06. do 20.06.2020. god. obaviti III tretman suzbijanje odraslih formi komaraca na teritoriji grada Niša