257. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA 15.06.2020. godine

  1. Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova u Javnom komunalnom preduzeću “Parking-servis“-Niš
  2. Zaključak kojim se prihvata finansiranje rashoda i izdataka Ustanove Dečije odmaralište „Divljana” nastalih u periodu pre početka poslovanja Ustanove kao indirektnog korisnika budžeta Grada Niša, a radi prevazilaženja poteškoća u poslovanju Ustanove čiji je osnivač Grad Niš