257. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA 15.06.2020. godine

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova u Javnom komunalnom preduzeću “Parking-servis“-Niš Zaključak kojim se prihvata finansiranje rashoda i izdataka Ustanove Dečije odmaralište „Divljana” nastalih...