LISTA VREDNOVANJA I RANGIRANJA PRIJAVLJENIH PROGRAMA I PROJEKATA JAVNOG KONKURSA ZA FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA OD JAVNOG INTERESA U OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE _2020

LISTA VREDNOVANJA I RANGIRANJA PRIJAVLJENIH PROGRAMA I PROJEKATA JAVNOG KONKURSA ZA FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA OD JAVNOG INTERESA  U OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE _2020, od dana 12.06.2020. godine

http://www.gu.ni.rs/wp-content/uploads/LISTA-VREDNOVANJA-I-RANGIRANJA-OCD-2020.pdf