Obaveštenje da će se od 16.06. do 17.06.2020. god. obaviti III tretman krpelja na teritoriji grada Niša

Obaveštenje da će se od 16.06. do 17.06.2020. god. obaviti III tretman krpelja na teritoriji grada Niša