256. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA 11.06.2020. godine

  1. Rešenje o dodeli dečijih autosedišta za decu rođenu u 2019. godini
  2. Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Javnom preduzeću „Gradska stambena agencija“ NišObaveštenje da će se od 16.06. do 17.06.2020. god. obaviti III tretman krpelja na teritoriji grada Niša

Obaveštenje da će se od 16.06. do 17.06.2020. god. obaviti III tretman krpelja na teritoriji grada Niša 
Obaveštenje da će se od 15.06. do 18.06.2020. god. obaviti II tretman dezinsekcije objekata škola i II tretman dezinsekcije krpelja u dvorištima škola

http://www.gu.ni.rs/wp-content/uploads/Obaveštenje-da-će-se-od-15.06.-do-18.06.2020.-god.-obaviti-II-tretman-dezinsekcije-i-II-tretman-dezinsekcije-krpelja.pdf