255. SEDNICA GRADA NIŠA – 08.06.2020. godine

  1. Zaključak kojim se nalaže Kancelariji za lokalni ekonomski razvoj i projekte da pristupi realizaciji projekta rekonstrukcije – tekućeg investicionog održavanja prvog sprata zgrade Instituta za javno zdravlje Niš, koji bi se koristio u laboratorijske svrhe
  2. Rešenje o ukidanju Rešenja Gradske uprave Grada Niša – Sekretarijata za komunalne delatnosti, energetiku i saobraćaj broj 313-25/2019-09 od 04.03.2019. godine, kojim se privrednom subjektu LIFT TAXI DOO NIŠ-PANTELEJ odobrava obavljanje taksi prevoza na teritoriji grada Niša vozilom „Renault Megane Karavan“ sa evidencionim brojem 1029
  3. Rešenje o ukidanju Rešenja Uprave za komunalne delatnosti, energetiku i saobraćaj broj 313-177/2016-09 od 05.05.2016. godine, kojim se privrednom subjektu RADNJA ZA PREVOZ PUTNIKA TAKSI AUTOMOBILOM SAVIĆ SLAVIŠA PR NIŠ odobrava obavljanje taksi prevoza na teritoriji grada Niša vozilom „Dacia Logan“ sa evidencionim brojem 384