1

255. СЕДНИЦА ГРАДА НИША – 08.06.2020. године

  1. Закључак којим се налаже Канцеларији за локални економски развој и пројекте да приступи реализацији пројекта реконструкције – текућег инвестиционог одржавања првог спрата зграде Института за јавно здравље Ниш, који би се користио у лабораторијске сврхе
  2. Решење о укидању Решења Градске управе Града Ниша – Секретаријата за комуналне делатности, енергетику и саобраћај број 313-25/2019-09 од 04.03.2019. године, којим се привредном субјекту LIFT TAXI DOO NIŠ-PANTELEJ одобрава обављање такси превоза на територији града Ниша возилом „Renault Megane Karavan“ са евиденционим бројем 1029
  3. Решење о укидању Решења Управе за комуналне делатности, енергетику и саобраћај број 313-177/2016-09 од 05.05.2016. године, којим се привредном субјекту RADNJA ZA PREVOZ PUTNIKA TAKSI AUTOMOBILOM SAVIĆ SLAVIŠA PR NIŠ одобрава обављање такси превоза на територији града Ниша возилом „Dacia Logan“ са евиденционим бројем 384