255. СЕДНИЦА ГРАДА НИША – 08.06.2020. године

image_pdfimage_print
  1. Закључак којим се налаже Канцеларији за локални економски развој и пројекте да приступи реализацији пројекта реконструкције – текућег инвестиционог одржавања првог спрата зграде Института за јавно здравље Ниш, који би се користио у лабораторијске сврхе
  2. Решење о укидању Решења Градске управе Града Ниша – Секретаријата за комуналне делатности, енергетику и саобраћај број 313-25/2019-09 од 04.03.2019. године, којим се привредном субјекту LIFT TAXI DOO NIŠ-PANTELEJ одобрава обављање такси превоза на територији града Ниша возилом „Renault Megane Karavan“ са евиденционим бројем 1029
  3. Решење о укидању Решења Управе за комуналне делатности, енергетику и саобраћај број 313-177/2016-09 од 05.05.2016. године, којим се привредном субјекту RADNJA ZA PREVOZ PUTNIKA TAKSI AUTOMOBILOM SAVIĆ SLAVIŠA PR NIŠ одобрава обављање такси превоза на територији града Ниша возилом „Dacia Logan“ са евиденционим бројем 384

You may also like...