Obaveštenje da će se od 08.06. do 12.06.2020. god. obaviti II tretman dezinsekcije objekata škola i II tretman dezinsekcije krpelja u dvorištima škola

Obaveštenje da će se od 08.06. do 12.06.2020. god. obaviti II tretman dezinsekcije objekata škola i II tretman dezinsekcije krpelja u dvorištima škola.pdf
Obaveštenje da će se od 09.06. do 11.06.2020. god. obaviti III larvicidni tretman komaraca na teritroiji grada Niša

Obaveštenje  da će se  od 09.06. do 11.06.2020. god. obaviti III larvicidni tretman komaraca na teritroiji grada Niša