254. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA – 02.06.2020.

Zaključak kojim se preporučuje Centru za socijalni rad „Sveti Sava“ u Nišu, da preduzme sve neophodne aktivnosti radi omogućavanja ostvarivanja prava na jednokratnu pomoć građanima, koji se na osnovu analiza...