ЈАВНИ ПОЗИВИ ЗА АНГАЖОВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА СА ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА НИША ЗА ПРОГРАМЕ И МЕРЕ ПРЕДВИЂЕНЕ ЛОКАЛНИМ АКЦИОНИМ ПЛАНОМ ЗАПОШЉАВАЊА ЗА 2020. ГОДИНУ

image_pdfimage_print
Град Ниш и Национална служба за запошљавање потписали су дана 27.05.2020. године Споразум о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма и мера активне политике запошљавања за 2020. годину. У складу са поменутим споразумом, суфинансирају се средствима из буџета Града и буџета РС следећи програми и мере:
 
1.     Програм јавних радова – суфинансирање;
2.     Програм стицања практичних знања;
3.     Програм стручне праксе;
4.     Програм приправника за незапослена лица са високим нивоом квалификација;
5.     Субвенција за самозапошљавање;
6.     Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих.
 
 
Трајање јавних позива:
јавни позив за самозапошљавање – 30 дана од дана објаве
јавни позив за јавне радове – 15 дана од дана објаве
Остали јавни позиви – до 30.09.2020.
       
Датум објаве свих јавних позива: понедељак, 01.06.2020.

 

You may also like...