253. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA – 01.06.2020.

 
Obaveštenje da će se 22.05.2020. god. obaviti II tretman dezinsekcije centralne kuhinje Mladost

Obaveštenje da će se 22.05.2020. god. obaviti II tretman dezinsekcije centralne kuhinje Mladost

http://www.gu.ni.rs/wp-content/uploads/Obaveštenje-da-će-se-od-03.06.-do-04.06.2020.-god.-obaviti-II-tretman-dezinsekcije-u-objektima-i-dezinsekcija-krpelja-u-dvorištima-PU-Pčelica.pdf
JAVNI POZIVI ZA ANGAŽOVANJE NEZAPOSLENIH LICA SA TERITORIJE GRADA NIŠA ZA PROGRAME I MERE PREDVIĐENE LOKALNIM AKCIONIM PLANOM ZAPOŠLJAVANJA ZA 2020. GODINU

Grad Niš i Nacionalna služba za zapošljavanje potpisali su dana 27.05.2020. godine Sporazum o uređivanju međusobnih prava i obaveza u realizaciji programa i mera aktivne politike zapošljavanja za 2020. godinu. U skladu sa pomenutim sporazumom, sufinansiraju se sredstvima iz budžeta Grada i budžeta RS sledeći programi i mere:
 
1.     Program javnih radova – sufinansiranje;
2.     Program sticanja praktičnih znanja;
3.     Program stručne prakse;
4.     Program pripravnika za nezaposlena lica sa visokim nivoom kvalifikacija;
5.     Subvencija za samozapošljavanje;
6.     Subvencija za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih.
 
 
Trajanje javnih poziva:
javni poziv za samozapošljavanje – 30 dana od dana objave
javni poziv za javne radove – 15 dana od dana objave
Ostali javni pozivi – do 30.09.2020.
       
Datum objave svih javnih poziva: ponedeljak, 01.06.2020.