252. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA – 28.05.2020.
251. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA – 26.05.2020.

 1. Zaključak o davanju saglasnosti da se JKP „Naissus“ Niš kreditno zaduži u iznosu od 560.000,00 eura u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan realizacije kredita, sa rokom otplate na 60 mesečnih rata
 2. Rešenje o ukidanju rešenja Gradske uprave grada Niša-Sekretarijata za komunalne delatnosti, energetiku i saobraćaj broj 313-59/2018-09 od 16.04.2018. godine, kojim se privrednom subjektu DRAGAN MLADENOVIĆ PR, RADNJA ZA TAKSI PREVOZ PREVOZ NIŠ odobrava obavljanje taksi prevoza na teritoriji grada Niša vozilom „Lancia Lybra“ sa evidencionim brojem 938
 3. Rešenje o ukidanju rešenja Uprave za komunalne delatnosti, energetiku i saobraćaj broj 313-325/2016-09 od 13.09.2016. godine, kojim se privrednom subjektu MILAN ILIĆ PR RADNJA ZA PREVOZ PUTNIKA TAXI AUTOMOBILOM TDI TAXI PLUS BRZI BROD odobrava obavljanje taksi prevoza na teritoriji grada Niša vozilom „Opel Meriva“ sa evidencionim brojem 273
 4. Rešenje o ukidanju rešenja Uprave za komunalne delatnosti, energetiku i saobraćaj broj 313-109/2016-09 od 20.04.2016. godine, kojim se privrednom subjektu MILAN ILIĆ PR RADNJA ZA PREVOZ PUTNIKA TAXI AUTOMOBILOM TDI TAXI PLUS BRZI BROD odobrava obavljanje taksi prevoza na teritoriji grada Niša vozilom „Opel Astra“ sa evidencionim brojem 675
 5. Rešenje o ukidanju rešenja Gradske uprave grada Niša-Sekretarijata za komunalne delatnosti, energetiku i saobraćaj broj 313-71/2019-09 od 15.05.2019. godine, kojim se privrednom subjektu IVAN ARSENIJEVIĆ PR TAKSI PREVOZ NIŠ odobrava obavljanje taksi prevoza na teritoriji grada Niša vozilom „Toyota Prius“ sa evidencionim brojem 1049
 6. Rešenje o ukidanju rešenja Gradske upave grada Niša – Sekretarijata za komunalne delatnosti, energetiku i saobraćaj broj 313-130/2019-09 od 22.08.2019. godine, kojim se preduzetniku ALEKSANDAR ĐOKIĆ PR TAKSI PREVOZ NIŠ odobrava obavljanje taksi prevoza na teritoriji grada Niša, vozilom marke „Toyota Prius“ sa evidencionim brojem 573
 7. Rešenje o ukidanju rešenja Gradske uprave grada Niša-Sekretarijata za komunalne delatnosti, energetiku i saobraćaj broj 313-201/2017-09 od 30.10.2017. godine, kojim se privrednom subjektu ALEKSANDAR ĐOKIĆ PR TAKSI PREVOZ NIŠ odobrava obavljanje taksi prevoza na teritoriji grada Niša vozilom „Renault Megane Scenic“ sa evidencionim brojem 889
 8. Rešenje o ukidanju rešenja Gradske uprave grada Niša-Sekretarijata za komunalne delatnosti, energetiku i saobraćaj broj 313-103/2019-09 od 09.07.2019. godine, kojim se privrednom subjektu ALEKSANDAR ĐOKIĆ PR TAKSI PREVOZ NIŠ odobrava obavljanje taksi prevoza na teritoriji grada Niša vozilom „Toyota Prius“ sa evidencionim brojem 1065
 9. Rešenje o ukidanju rešenja Gradske uprave grada Niša-Sekretarijata za komunalne delatnosti, energetiku i saobraćaj broj 313-255/2018-09 od 16.11.2018. godine, kojim se privrednom subjektu ALEKSANDAR ĐOKIĆ PR TAKSI PREVOZ NIŠ odobrava obavljanje taksi prevoza na teritoriji grada Niša vozilom „Toyota Prius“ sa evidencionim brojem 017
 10. Rešenje o ukidanju rešenja Gradske uprave grada Niša-Sekretarijata za komunalne delatnosti, energetiku i saobraćaj broj 313-48/2017-09 od 23.02.2017. godine, kojim se privrednom subjektu SRĐAN SIMIĆ PR RADNJA ZA PREVOZ TAKSI AUTOMOBILOM I MARKETING NIŠ  odobrava obavljanje taksi prevoza na teritoriji grada Niša vozilom „Toyota Prius Hibrid“ sa evidencionim brojem 738
 11. Rešenje o ukidanju Rešenja Gradske uprave Grada Niša – Sekretarijata za komunalne delatnosti, energetiku i saobraćaj, broj 313-185/2018-09 od 23.10.2018. godine, kojim se privrednom subjektu MILAN ILIĆ PR RADNJA ZA PREVOZ PUTNIKA TAXI AUTOMOBILOM TDI TAXI PLUS BRZI BROD odobrava obavljanje taksi prevoza na teritoriji grada Niša vozilom „Opel Zafira“ sa evidencionim brojem 383
 12. Rešenje o ukidanju Rešenja Gradske uprave Grada Niša – Sekretarijata za komunalne delatnosti, energetiku i saobraćaj, broj 313-166/2018-09 od 27.08.2018. godine, kojim se privrednom subjektu ALEKSANDAR JOCIĆ PREDUZETNIK RADNJA ZA PREVOZ PUTNIKA TAKSI AUTOMOBILOM I ODRŽAVANJE I POPRAVKA MOTORNIH VOZILA NIŠ odobrava obavljanje taksi prevoza na teritoriji grada Niša vozilom „Toyota Prius“ sa evidencionim brojem 988
 13. Rešenje o ukidanju Rešenja Gradske uprave Grada Niša – Sekretarijata za komunalne delatnosti, energetiku i saobraćaj, broj 313-62/2018-09 od 07.05.2018. godine, kojim se privrednom subjektu MILAN ILIĆ PR RADNJA ZA PREVOZ PUTNIKA TAXI AUTOMOBILOM TDI TAXI PLUS BRZI BROD odobrava obavljanje taksi prevoza na teritoriji grada Niša vozilom „Opel Zafira 1.6 CNG Elegance“ sa evidencionim brojem 270
 14. Rešenje o ukidanju Rešenja Gradske uprave Grada Niša – Sekretarijata za komunalne delatnosti, energetiku i saobraćaj, broj 313-28/2018-09 od 30.03.2018. godine, kojim se privrednom subjektu MILAN ILIĆ PR RADNJA ZA PREVOZ PUTNIKA TAXI AUTOMOBILOM TDI TAXI PLUS BRZI BROD odobrava obavljanje taksi prevoza na teritoriji grada Niša vozilom „Opel Zafira“ sa evidencionim brojem 318
 15. Rešenje o ukidanju Rešenja Gradske uprave Grada Niša – Sekretarijata za komunalne delatnosti, energetiku i saobraćaj, broj 313-20/2018-09 od 26.02.2018. godine, kojim se privrednom subjektu LJILJANA KOSTIĆ PR RADNJA ZA TAKSI PREVOZ PUTNIKA LIKI PROFI NIŠ odobrava obavljanje taksi prevoza na teritoriji grada Niša vozilom „Fiat Stilo 1.9 JTD“ sa evidencionim brojem 917Javni poziv za dodelu stipendija talentovanim sportistima u 2020. godini

Javni poziv za dodelu stipendija talentovanim sportistima u 2020. godini

Obrazac 7- za stipendije (word);

Potvrda granskog saveza (word).
Odluka o izboru kandidata za Javni poziv organizacijama civilnog društva za podnošenje kandidature za članstvo u posebnoj radnoj komisiji za izbor predloga projekata organizacija civilnog društva na konkursu Grada Niša u partnerstvu sa Programom Ujedinjenih nacija za razvoj u sklopu projekta „Platforma za odgovorno upravljanje javnim finansijama“ koji sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Srbiji, a finansira Vlada Švedske (SIDA).

Odluka o izboru kandidata za Javni poziv organizacijama civilnog društva za podnošenje kandidature za članstvo u posebnoj radnoj komisiji za izbor predloga projekata organizacija civilnog društva na konkursu Grada Niša u partnerstvu sa Programom Ujedinjenih nacija za razvoj u sklopu projekta „Platforma za odgovorno upravljanje javnim finansijama“ koji sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Srbiji, a finansira Vlada Švedske (SIDA).
250. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA – 21.05.2020.
Obaveštenje da će se 21.05. do 27.05.2020. god. obaviti I tretman dezinsekcije poslovnih prostorija grada Niša

http://www.gu.ni.rs/wp-content/uploads/Obaveštenje-da-će-se-od-21.05.-do-27.05.2020.-god.-obaviti-I-tretman-dezinsekcije-poslovnih-prostorija-Grada-Niša.pdf
249. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA – 19.05.2020.
248. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA – 18.05.2020.

 
Zahtev za promenu cene toplotne energije, od dana 18.05.2020. godine

Zahtev za promenu cene toplotne energije sa obrazloženjem, broj 03-1750/2 od 07.05.2020. godine, Odluku Nadzornog odbora JKP “Gradska Toplana” Niš, 1750/1 od 07.05.2020. godine, sa prilozima I Mišljenje savetodavnog tela, broj 1749/1 od 07.05.2020. godine.

http://www.gu.ni.rs/wp-content/uploads/Zahtev-za-promenu-cene-toplotne-energije.pdf
Obaveštenje

http://www.gu.ni.rs/wp-content/uploads/Obaveštenje.pdf