251. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA – 26.05.2020.

Zaključak o davanju saglasnosti da se JKP „Naissus“ Niš kreditno zaduži u iznosu od 560.000,00 eura u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan realizacije kredita, sa rokom otplate...