Јавни позив за доделу стипендија талентованим спортистима у 2020. години

Јавни позив за доделу стипендија талентованим спортистима у 2020. години

Образац 7- за стипендије (word);

Потврда гранског савеза (word).