250. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 21.05.2020.