248. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 18.05.2020.