Zahtev za promenu cene toplotne energije, od dana 18.05.2020. godine

Zahtev za promenu cene toplotne energije sa obrazloženjem, broj 03-1750/2 od 07.05.2020. godine, Odluku Nadzornog odbora JKP “Gradska Toplana” Niš, 1750/1 od 07.05.2020. godine, sa prilozima I Mišljenje savetodavnog tela, broj 1749/1 od 07.05.2020. godine.

http://www.gu.ni.rs/wp-content/uploads/Zahtev-za-promenu-cene-toplotne-energije.pdf