Zahtev za promenu cene toplotne energije, od dana 18.05.2020. godine

Zahtev za promenu cene toplotne energije sa obrazloženjem, broj 03-1750/2 od 07.05.2020. godine, Odluku Nadzornog odbora JKP “Gradska Toplana” Niš, 1750/1 od 07.05.2020. godine, sa prilozima I Mišljenje savetodavnog tela,...