Obaveštenje da će se od 18.05. do 21.05.2020. god. obaviti I tretman dezinsekcije objekata škola i I tretman dezinsekcije krpelja u dvorištima škola

http://www.gu.ni.rs/wp-content/uploads/Obaveštenje-da-će-se-od-18.05.-do-21.05.2020.-god.-obaviti-I-tretman-dezinsekcije-objekata-škola-i-I-tretman-dezinsekcije-krpelja-u-dvorištima-škola.pdf