1

Обавештење да ће се 22.05.2020. год. обавити II третман дезинсекције централне кухиње Младост

http://www.gu.ni.rs/wp-content/uploads/Обавештење-да-ће-се-22.05.2020.-год.-обавити-II-третман-дезинсекције-централне-кухиње-Младост.pdf