1

Листа вредновања и рангирања пријављених програма по Конкурсу за финансирање и суфинансирање програма од јавног интереса које реализују удружења у области борачко инвал.заштите у 2020.години

Листа вредновања  и рангирања пријављених програма по Конкурсу за  финансирање  и суфинансирање програма  од јавног интереса које  реализују удружења  у области борачко инвал.заштите у 2020.години
247. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 14.05.2020.

  1. Закључак којим се препоручује ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш да у периоду од 15.05.2020. године до 30.06.2020. године, омогући дужницима да закључе уговор о признању дуга и отплати истог на рате
  2. Закључак којим је Градско веће Града Ниша сагласно да се ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш, одобри краткорочно кредитно задужење за финансирање обртних средстава и задужење у на име дозвољеног прекорачења по текућем рачуну предузећа, за финансирање текуће ликвидностиОбавештење да ће се од 20.05. до 21.05.2020. гoд. обавити II третман сузбијање одраслих форми комараца на територији града Ниша

http://www.gu.ni.rs/wp-content/uploads/Обавештење-да-ће-се-од-20.05.-до-21.05.2020.-гoд.-обавити-II-третман-сузбијање-одраслих-форми-комараца-на-територији-града-Ниша.pdf
Обавештење да ће се 22.05.2020. год. обавити II третман дезинсекције централне кухиње Младост

http://www.gu.ni.rs/wp-content/uploads/Обавештење-да-ће-се-22.05.2020.-год.-обавити-II-третман-дезинсекције-централне-кухиње-Младост.pdf
Обавештење да ће се од 18.05. до 21.05.2020. год. обавити I третман дезинсекције објеката школа и I третман дезинсекције крпеља у двориштима школа

http://www.gu.ni.rs/wp-content/uploads/Обавештење-да-ће-се-од-18.05.-до-21.05.2020.-год.-обавити-I-третман-дезинсекције-објеката-школа-и-I-третман-дезинсекције-крпеља-у-двориштима-школа.pdf
Обавештење да ће се од 18.05. до 19.05.2020. гoд. обавити II третман крпеља на територији града Ниша

http://www.gu.ni.rs/wp-content/uploads/Обавештење-да-ће-се-од-18.05.-до-19.05.2020.-гoд.-обавити-II-третман-крпеља-на-територији-града-Ниша.pdf