Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata od javnog interesa u oblasti zaštite životne sredine 2020

Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata od javnog interesa  u oblasti zaštite životne sredine 2020, od dana 11.05.2020. godine
Obaveštenje da će se od 11.05. do 15.05.2020. god. obaviti I tretman dezinsekcije objekata škola i I tretman dezinsekcije krpelja u dvorištima škola

http://www.gu.ni.rs/wp-content/uploads/Obaveštenje-da-će-se-od-11.05.-do-15.05.2020.-god.-obaviti-I-tretman-dezinsekcije-objekata-škola-i-I-tretman-dezinsekcije-krpelja-u-dvorištima-škola.pdf