Obaveštenje da će se od 11.05. do 13.05.2020. god. obaviti II larvicidni tretman komaraca na teritoriji grada Niša

Obaveštenje  da će se  od 11.05. do 13.05.2020. god. obaviti II  larvicidni tretman komaraca na teritoriji grada Niša