ODLUKA o rešavanju stambenih potreba izbeglica sa listom korisnika rangiranih prema redu prvenstva na osnovu ispunjenosti uslova i broja osvojenih bodova

Na osnovu Sporazuma o donaciji zaključenog između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije u okviru Regionalnog stambenog programa – Potprojekat 5 (u daljem tekstu: Potprojekat 5), Ugovora o...