Saopštenje za javnost_NTP Niš_Javni poziv_24.4.2020.

Saopštenje za javnost 

NTP Niš (Naučno tehnološki park Niš)

Javni poziv_24.4.2020.
Pitanja i odgovori- 23.4.2020

Pitanja i odgovori u vezi sa Javnim konkursom za organizacije civilnog društva za predaju predloga projekata raspisanog 13.3.2020. u partnerstvu sa Programom ujedinjenih nacija za razvoj u sklopu projekta: “Platforma za odgovorno upravljanje javnim finansijama” (dokument “Pitanja i odgovori.23.4.2020.)
Obaveštenje o produžetku roka- PROJEKTI OCD-2

Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje predloga projekata organizacija civilnog društva na Javnom konkursu za organizacije civilnog društva za predaju predloga projekata u okviru projekta: “Platforma za odgovorno upravljanje javnim finansijama” (dokument “Produžetak roka – PROJEKTI OCD-2)