242. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA – 23.04.2020.

  1. Program kontrole kvaliteta vazduha na teritoriji Grada Niša za 2021. godinu
  2. Zaključak kojim se predlaže Gradonačelniku Grada Niša da odobri finansiranje Programa kontrole kvaliteta vazduha na teritoriji grada Niša za 2021. godinu

 
Obaveštenje da će se 24.04.2020. god. obaviti prvi tretman dezinsekcije kuhinje “Mladost”

Obaveštenje da će se  24.04.2020. god. obaviti prvi tretman dezinsekcije kuhinje “Mladost”