Obaveštenje o izmeni Konkursa za organizacije civilnog društva za predaju predloga projekata u okviru projekta : “Platforma za odgovorno upravljanje javnim finansijama”

Obaveštenje o izmeni Konkursa za organizacije civilnog društva za predaju predloga projekata u okviru projekta : “Platforma za odgovorno upravljanje javnim finansijama”