Obaveštenje o radu sa mentorima za organizacije civilnog društva u okviru projekta “Platforma za odgovorno upravljanje javnim finansijama” i Upitnik za mentore

Obaveštenje o radu sa mentorima za organizacije civilnog društva u okviru projekta “Platforma za odgovorno upravljanje javnim finansijama”  Upitnik za mentore