Продужење рока за подношење пројеката организација цивилног друштва у оквиру пројекта “Платформа за одговорно управљање јавним финансијама”

ГРАД НИШ, У ПАРТНЕРСТВУ СА ПРОГРАМОМ УЈЕДИЊЕНИХ НАЦИЈА ЗА РАЗВОЈ, У СКЛОПУ ПРОЈЕКТА ПЛАТФОРМА ЗА ОДГОВОРНО УПРАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈАМА
РАСПИСAO JE 13.03. 2020. ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА
ЗА ПРЕДАЈУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА
ОБАВЕШТАВАМО СВЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ДА ЈЕ РОК ЗА ПРЕДАЈУ КАНДИДАТУРА ПРОДУЖЕН ДО 06. MAJA 2020. ГОДИНЕ У 15:00 ЧАСОВА.
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ МОГУ СЕ ДОБИТИ ПУТЕМ ЕЛЕКТРОНСКЕ ПОШТЕ: projects@gu.ni.rs

 
237. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 26.03.2020.

Решење којим се дозвољава обављање посебног облика градског и приградског превоза путника на територији Града Ниша у циљу омогућавања обављања радних обавеза и задатака медицинског и немедицинског особља које је запослено у здравственим установама и запослених са радним налогом на територији Града Ниша, за време трајања ванредног стања
236. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 25.03.2020.

1.    Закључак о давању сагласности да се ЈКП „Паркинг-сервис“-Ниш одобри кредитно задужење по основу дугорочног-инвестиционог кредита у износу од 85.000 еур-а, са роком отплате од 36 месеци од дана закључења уговора
2.    Закључак о давању сагласности да се ЈКП „Паркинг-сервис“-Ниш одобри кредитно задужење по основу дозвољеног прекорачења, са  максималним  износом дозвољеног минуса по текућем рачуну од 50.000.000,00 динара, на период од годину дана
3.    Закључак о давању сагласности да се ЈКП „Медиана“ Ниш одобри задужење по краткорочном кредиту за текућу ликвидност у износу од 40.000.000,00 динара235. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 23.03.2020.
Продужетак рока конкурса за позив за чланство у Комисији за избор пројеката ОЦД

ГРАД НИШ, У ПАРТНЕРСТВУ СА ПРОГРАМОМ УЈЕДИЊЕНИХ НАЦИЈА ЗА РАЗВОЈ, У СКЛОПУ ПРОЈЕКТА ПЛАТФОРМА ЗА ОДГОВОРНО УПРАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈАМА РАСПИСAO JE 13.03. 2020. ЈАВНИ ПОЗИВ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА ЗА
ПОДНОШЕЊЕ КАНДИДАТУРЕ ЗА ЧЛАНСТВО У ПОСЕБНОЈ КОМИСИЈИ ЗА ИЗБОР ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА ОРГАНИЗАЦИЈА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА.
ОБАВЕШТАВАМО СВЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ДА ЈЕ РОК ЗА ПРЕДАЈУ КАНДИДАТУРА ПРОДУЖЕН ДО 06.04.2020. ГОДИНЕ У 15:00 ЧАСОВА.
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ МОГУ СЕ ДОБИТИ ПУТЕМ ЕЛЕКТРОНСКЕ ПОШТЕ: projects@gu.ni.rs
Прилог233. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 18.03.2020.

 1. Решење о давању сагласности на Програм сакупљања комуналног отпада и прања типских посуда за 2020. годину
 2. Решење о давању сагласности на Програм одлагања комуналног отпада за 2020. годину
 3. Решење о давању сагласности на Програм одржавања јавне хигијене на територији Града Ниша за 2020. годину
 4. Решење о давању сагласности на Програм уређења и одржавања јавних зелених површина и јавних зелених површина на градским гробљима у употреби за 2020. годину
 5. Решење о давању сагласности на Програм одржавања парковског и дечијег мобилијара за 2020. годину
 6. Решење о давању сагласности на Програм обављања делатности зоохигијене за 2020. годину
 7. Решење о давању сагласности на Програм рада дежурне службе за 2020. годину
 8. Решење о давању сагласности на Програм новогодишње и божићне декорације у Граду са ценовником за 2020. годину
 9. Решење о давању сагласности на Програм одржавања јавног осветљења са ценовником за 2020. годину
 10. Решење о давању сагласности на Програм одржавања саобраћајне инфраструктуре и путне галантерије са ценовником за 2020. годину
 11. Закључак којим се препоручује Надзорном одбору ЈКП „Медиана“ Ниш да почетак наплате потраживања насталог по основу позајмица ЈКП „Горица“ Ниш, по свим закљученим уговорима, одложи почев од 01.07.2020. годинеЈавни конкурс за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица у 2020. години

Јавни конкурс за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица у 2020. години
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е – У току је Позив за куповину стана под повољнијим условима у Крагујевцу, Краљеву, Нишу, Новом Саду, Сремској Митровици и Врању који је објављен 09.03.2020. године и траје 30 дана.

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

У току је Позив за куповину стана под повољнијим условима у Крагујевцу, Краљеву, Нишу, Новом Саду, Сремској Митровици и Врању који је објављен 09.03.2020. године и траје 30 дана.

Позив се налази на  адреси : https://www.minrzs.gov.rs/sr/konkursi/poziv-za-podnosenje-prijava-za-kupovinu-stana-pod-povoljnijim-uslovima-u-kragujevcu-kraljevu-nisu-novom-sadu-sremskoj-mitrovici-i-vranju-0
Закључак Савета за безбедност саобраћаја Града Ниша у вези Јавног позива за подношење захтева за доделу бесплатних дечијих аутоседишта

Савет за безбедност саобраћаја Града Ниша на данашњој седници донео је Закључак о прекиду свих радњи у спровођењу Јавног позива за подношење захтева за доделу бесплатних дечијих аутоседишта за децу рођену у 2019. години – Групе 1, 2 и 3 за превоз деце од 9 до 36кг, број 835-1/2020-01 од 06.03.2020. године (линк – word документ у прилогу).
 
Нови рок за подношење захтева за доделу бесплатних дечијих аутоседишта за децу рођену у 2019. години биће утврђен након престанка ванредног стања, а сви до сада поднети захтеви за доделу бесплатних дечијих аутоседишта за децу рођену у 2019. години остају да важе.
Прилог: Закључак Савета за безбедност саобраћаја Града НишаОБАВЕШТЕЊЕ : Захтеве  СЕКРЕТАРИЈАТА  ЗА ДЕЧИЈУ И  СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ можете да преумете на сајту

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Захтеве  СЕКРЕТАРИЈАТА  ЗА ДЕЧИЈУ И  СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ

можете да преумете на сајту

http://www.gu.ni.rs/gradska-uprava/gradska-uprava-grada-nisa/sekretarijat-za-deciju-i-socijalnu-zastitu/

у делу: Списак административних процедура у секретаријату за дечију и социјалну заштиту

 

исте можете са документацијом да шаљете на путем поште на адресу:

Секретаријат за дечију и социјалну заштиту,

ул. Пријездина 1.

18000 Ниш