Produženje roka za podnošenje projekata organizacija civilnog društva u okviru projekta “Platforma za odgovorno upravljanje javnim finansijama”

GRAD NIŠ, U PARTNERSTVU SA PROGRAMOM UJEDINJENIH NACIJA ZA RAZVOJ, U SKLOPU PROJEKTA PLATFORMA ZA ODGOVORNO UPRAVLJANJE FINANSIJAMA RASPISAO JE 13.03. 2020. JAVNI KONKURS ZA ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA ZA PREDAJU...