236. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA – 25.03.2020.

1.    Zaključak o davanju saglasnosti da se JKP „Parking-servis“-Niš odobri kreditno zaduženje po osnovu dugoročnog-investicionog kredita u iznosu od 85.000 eur-a, sa rokom otplate od 36 meseci od dana zaključenja ugovora...