Produžetak roka konkursa za poziv za članstvo u Komisiji za izbor projekata OCD

image_pdfimage_print
GRAD NIŠ, U PARTNERSTVU SA PROGRAMOM UJEDINJENIH NACIJA ZA RAZVOJ, U SKLOPU PROJEKTA PLATFORMA ZA ODGOVORNO UPRAVLJANJE FINANSIJAMA RASPISAO JE 13.03. 2020. JAVNI POZIV ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA ZA
PODNOŠENJE KANDIDATURE ZA ČLANSTVO U POSEBNOJ KOMISIJI ZA IZBOR PREDLOGA PROJEKATA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA.
OBAVEŠTAVAMO SVE ZAINTERESOVANE ORGANIZACIJE DA JE ROK ZA PREDAJU KANDIDATURA PRODUŽEN DO 06.04.2020. GODINE U 15:00 ČASOVA.
DODATNE INFORMACIJE MOGU SE DOBITI PUTEM ELEKTRONSKE POŠTE: projects@gu.ni.rs

Možda Vas zanima i sledeće...