OBAVEŠTENJE : Zahteve  SEKRETARIJATA  ZA DEČIJU I  SOCIJALNU ZAŠTITU možete da preumete na sajtu

O B A V E Š T E NJ E

Zahteve  SEKRETARIJATA  ZA DEČIJU I  SOCIJALNU ZAŠTITU

možete da preumete na sajtu

http://www.gu.ni.rs/gradska-uprava/gradska-uprava-grada-nisa/sekretarijat-za-deciju-i-socijalnu-zastitu/

u delu: Spisak administrativnih procedura u sekretarijatu za dečiju i socijalnu zaštitu

 

iste možete sa dokumentacijom da šaljete na putem pošte na adresu:

Sekretarijat za dečiju i socijalnu zaštitu,

ul. Prijezdina 1.

18000 Niš