JA V N I P O Z I V organizacijama civilnog društva za podnošenje kandidature za članstvo u posebnoj radnoj komisiji za izbor predloga projekata organizacija civilnog društva na konkursu Grada Niša u partnerstvu sa Programom Ujedinjenih nacija za razvoj

JA V N I P O Z I V organizacijama civilnog društva za podnošenje kandidature za članstvo u posebnoj radnoj komisiji za izbor predloga projekata organizacija civilnog društva na konkursu Grada Niša u partnerstvu sa Programom Ujedinjenih nacija za razvojU SKLOPU PROJEKTA „PLATFORMA ZA ODGOVORNO UPRAVLJANJE JAVNIM FINANSIJAMA“ (sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Srbiji, a finansira Vlada Švedske (SIDA))

 

PRILOG: Konkursna dokumentacija